Groeps Dynamisch Onderwijs (GDO)

In het schooljaar 2016-2017 is het Groepsdynamisch onderwijsconcept (GDO) ingevoerd. Groepsdynamisch onderwijs is een integrale en duurzame aanpak om kindwaardig en kwalitatief goed onderwijs te realiseren. GDO is een vorm van klassikaal adaptief onderwijs.

Bij GDO staat het kind in de groep en niet op zichzelf, d.w.z. dat een kind zich alleen optimaal kan ontwikkelen in nauwe relatie met de groep. Het is dus heel belangrijk na te gaan hoe de groep het kind vormt en hoe het kind op zijn beurt positieve invloed heeft op de groep. Dit wederzijds beïnvloedend groepsproces is de kern van het GDO.

GDO werkt vanuit drie invalhoeken:

§  Sociaal Sterke Groep – socialisering van de groepen;
§  Fulle Speed Leren – verhoging motivatie en zelfsturing van de leerlingen;
§  Sterk Team – afstemming en samenwerking tussen leerkrachten.

GDO leidt tot kindwaardig onderwijs dat zich als volgt kenmerkt:

Sociale groep

1.       Rechtvaardig behandelen van kinderen;
2.       Ieder kind hoort bij de groep en kan samenwerken;
3.       Een prettig omgang en rijk speelgedrag.

Taakgericht leren

4.       Een activerend rustig werkklimaat;
5.       Ieder kind werkt taakgericht bij taal en rekenen;
6.       Onderwijs op maat;
7.       Zelfstandigheid en zelfsturing op maat;
8.       Afstemmen op specifieke behoeften van het kind.

Onderwijsinhouden

9.       Aanleren van basisvaardigheden;
10.   Bevorderen van kennis en inzichten;
11.   Bevorderen van creatief productief leren en beweging.

Opbrengsten

12.   Hoge opbrengsten op alle niveaus.

Concreet zorgt GDO voor meer rust, meer motivatie en werkplezier bij kinderen en leerkrachten. Ook heeft het hogere opbrengsten en en een vergroting van de zorgcapaciteit als resultaat.

Hoe dit er in de praktijk uitziet? Kijk de film die eind 2018 op de Reinboge gemaakt is: