Info

De groepsindeling 2018-2019

Groep 1A-2A: juf Aly en juf Els

Groep 1B-2B: juf Klazina en juf Hannie de 

Groep 1C-2C: juf Netty en juf Els 

Groep 3A: meester Klaas en juf Tjitske 

Groep 3B/4B: juf Talina

Groep 4A: juf Baukje 

Groep 5A: juf Maaike en meester Weinyk 

Groep 5B:  meester Jan en juf Els 

Groep 6: juf Yvonne  en meester Weinyk 

Groep 7A: juf Gryte en juf Gerbrich 

Groep 7B: juf Bea en juf Renske 

Groep 8: meester Arjen en meester Johannes