Info

Educatief Partnerschap

Betrokkenheid van ouders bij school is van alle tijden. Helpen bij activiteiten, rapportgesprekken, voorbeelden waarvan de oorsprong in een ver verleden ligt. We merken echter dat de maatschappelijke visie op betrokkenheid verandert, zowel van de ouders als van de scholen. In de loop der jaren zijn we meer en meer gaan kijken naar wat ouders en leerkrachten voor elkáár kunnen betekenen. Op basis van onderzoeken weten wij dat als wij meer uitgaan van gelijkwaardigheid tussen ouders en school, wij het kind beter kunnen begeleiden in de ontwikkeling. Om recht te doen aan het tweerichtingsverkeer tussen ouders en school, spreken we tegenwoordig over educatief partnerschap in plaats van ouderbetrokkenheid of ouderparticipatie. Aan betrokkenheid zitten immers twee kanten. Het gaat niet alleen om een beweging van ouders naar school toe, maar ook van school naar de thuissituatie.

Dokument educatief-partnerschap-met-ouders-2015