Info

Het infobulletin

Ons ouder- en informatiebulletin heeft de naam ’t Palet

't Palet verschijnt een keer in de 14 dagen en wordt de ouders en verzorgers via de mail toegestuurd. In het kader van de AVG wordt 't Palet niet langer op onze website gepubliceerd.