Info

KBS de Reinbôge is De skoalle mei kleur, dêr't bysûnder gewoan is - De school met kleur, waar bijzonder gewoon is!

Wij zijn "De school met kleur, waar bijzonder gewoon is". Dit heeft te maken met onze christelijke identiteit, onze schoolbevolking en ons onderwijsaanbod. We geven elkaar de ruimte om onze christelijke identiteit respectvol te beleven, we mogen allemaal ons zelf zijn en ons aanbod is heel gevarieerd.

Onze werkplek is een prachtig vernieuwd en nieuw schoolgebouw met een geïntegreerde kinderopvang.

We werken samen in een sfeer van vertrouwen, openheid, veiligheid en respect. Een goede communicatie met alle partijen staat hoog in ons vaandel.

We kunnen een beroep doen op vele ouders om onze school gestalte te geven.

Een karaktertrek van onze school is dat we werken vanuit de onderwijsbehoefte van de leerlingen. We houden terdege rekening met verschillen van leerlingen. Onze leerlingenzorg is optimaal. Ouders zijn in dezen onze partners.

Een noodzaak is dat we met moderne leermiddelen werken. Dat doen we dan ook. Aanvullend op deze moderne leermiddelen geven we  instructies van hoge kwaliteit. We verwachten tegelijk heel wat van onze leerlingen. Teamleden maken dit waar door regelmatige scholing.

Uit tevredenheidsonderzoeken blijkt dat onze leerlingen met plezier naar school gaan, ouders bovenmatig tevreden zijn en dat de medewerkers hun werkplek bijzonder waarderen.

We nodigen u van harte uit verder kennis te nemen van onze school via deze nieuwe website. Voor een kennismakingsbezoek aan onze school bent u van harte welkom!

 

Namens het team en alle andere geledingen,

 

Eelke Hoekstra,

dir. KBS de Reinbôge.