Info

Inspectierapport

Het inspectierapport van 27 augustus 2015

Degenen die belangstelling hebben voor de inspectierapporten van onze school verwijs ik naar www.onderwijsinspectie.nl Op deze site van de onderwijsinspectie vult u in: Basisonderwijs - De Reinbôge en Burgum. U klikt op “Start zoeken”. Dit brengt u bij de verschillende inspectierapporten

Hieronder staat een korte samenvatting van het laatste inspectierapport van 27 augustus 2015 en een link naar dit rapport.

 

Conclusies

KBS De Reinbôge heeft haar kwaliteit op orde en de inspectie handhaaft het basisarrangement.

* De eindresultaten die de school in de kernvakken behaalt, zijn volgens de beslisregels van de inspectie voldoende. Het perspectief voor de huidige groep 8 op de eindtoets is gunstig.

* De school hanteert een passend leerstofaanbod en en de leraren geven duidelijke instructies.

* De leraren hebben de onderwijsbehoeften van alle leerlingen voldoende in beeld. Leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, krijgen dat ook.

* Het onderwijs vindt plaats in een positief en veilig schoolklimaat.

* Het team werkt gemotiveerd aan de continue verbetering van de onderwijskwaliteit. De kwaliteitscultuur is open en professioneel.

* De inspectie concludeert dat er geen tekortkomingen zijn in de naleving van de wettelijke voorschriften die zijn gecontroleerd.

 

Rapport inspectiebezoek 2015 inspectierapport-2015-kbs-de-reinbge