Info

Leerlingenraad

De leerlingenraad bestaat uit de vijf klassenvertegenwoordigers van de groepen 5 t/m 8. Zij vertegenwoordigen in de leerlingenraad hun groep en kunnen vragen, suggesties, advies en onderwerpen die in hun groep ter sprake zijn gekomen in de leerlingenraad bespreken.

De leerlingenraad heeft directeur Eelke Hoekstra als voorzitter en komt ongeveer een keer in de 5 weken bij elkaar.

Samenstelling leerlingenraad:

 Isa  (groep 6)

 Lars (groep 7B)

 Rick (groep 7A)

 Ruben (groep 8)