Info

Leerlingenraad

De leerlingenraad bestaat uit de vijf klassenvertegenwoordigers van de groepen 5 t/m 8. Zij vertegenwoordigen in de leerlingenraad hun groep en kunnen vragen, suggesties, advies en onderwerpen die in hun groep ter sprake zijn gekomen in de leerlingenraad bespreken.

De leerlingenraad heeft directeur Eelke Hoekstra als voorzitter en komt ongeveer een keer in de 5 weken bij elkaar.

Samenstelling leerlingenraad:

  • Ilse (groep 5A)
  • Thyme (groep 5B)
  • Sander (groep 6A)
  • Jeldert (groep 6B)
  • Vince (groep 7)
  • Rixt (groep 8A)
  • Lars (groep 8B)