Info

Oudertevredenheidpeiling KBS De Reinbôge februari 2015

In dit rapport worden de resultaten gegeven van de oudertevredenheidspeiling 2015. De tevredenheidspeilingen voor de ouders en verzorgers van de school zijn ontwikkeld om een gerichte bijdrage te leveren aan:

- het kwaliteitsbeleid van de schoolorganisatie;

- de ouderbetrokkenheid;

- de marktpositie van de school.

De vragenlijst is door de school zelf opgesteld en afgenomen onder de 13 scholen van PCBO Tytsjerksteradiel. De resultaten van de school worden vergeleken met het bestuursgemiddelde.

Tevredenheidsonderzoek 2015 rapportage-ouders