Info

Oudertevredenheidpeiling KBS De Reinbôge april 2019

In dit rapport worden de resultaten gegeven van de oudertevredenheidspeiling 2019. De tevredenheidspeilingen voor de ouders en verzorgers van de school zijn ontwikkeld om een gerichte bijdrage te leveren aan:

- het kwaliteitsbeleid van de schoolorganisatie;

- de ouderbetrokkenheid;

- de marktpositie van de school.

De vragenlijst is afgenomen onder de 12 scholen van PCBO Tytsjerksteradiel. De resultaten van de school worden vergeleken met het bestuursgemiddelde.

Tevredenheidsonderzoek 2019 rapportage-ouders