Info

Voor Schoolse Opvang en Buiten Schoolse Opvang

De Reinbôge heeft een perfecte vorm van Voor Schoolse Opvang (VSO) en Buiten Schoolse Opvang (BSO) binnen de eigen school. De Voor Schoolse Opvang is van 7.30-8.30 uur. Verlenging vanaf 7.00 uur is mogelijk. De Buiten Schoolse Opvang is op maandag en donderdag van 14.00-18.00 uur en op vrijdag van 12.00-18.00. Verlening tot 18.30 uur is op alle dagen moeglijk.  Deze opvang is ook tijdens de schoolvakanties beschikbaar. De Voor- en Buiten Schoolse Opvang wordt verzorgd door Kinderwoud. Hier dient u zich ook aan te melden voor deze opvang.

Voor informatie hierover kunt u contact opnemen met Corrie David tel. 06-47113976 of cdavid@kpnmail.nl

Juf Aly van der Hoek is onze brede scholencoördinator. Zij onderhoudt nauw contacten met Kinderwoud en andere organisaties rond de school.