Kwartiermaker Alie Klompmaker verzorgt de nieuwsbrief en de activiteitenkalender voor de naschoolse activiteiten voor de kinderen van de basisscholen OBS It Partoer, CBS De Arke en KBS De Reinbôge. Wanneer u activiteiten aan haar wilt doorgeven, dan kunt dat via het onderstaande e-mailadres doen.

Alie Klompmaker alie.klompmaker@kearn.nl