Promotiemateriaal

Schoolgids en Schoolplan: "Een school met kleur"

Maakt de titel van deze schoolgids u nieuwsgierig? We zijn niet zo maar een school, maar “Een school met kleur”, “In skoalle mei kleur, dêr 't bysûnder gewoan is”. Kleur in de betekenis van "Een school met identiteit ", een Christelijke identiteit. Ook is ons onderwijsaanbod kleurrijk. Even kleurrijk is onze schoolbevolking. Elk kind is anders, is uniek. Dat geldt evengoed voor ouders/verzorgers en teamleden.