Nieuws

3Dprinters in de klas

Hoe werkt een 3D-printer en wat kun je er allemaal mee maken? De leerlingen van acht scholen van PCBO Tytsjerksteradiel, waaronder de Reinbôge, weten er straks alles van.
Door sponsoring van Rabobank Drachten Noordoost Friesland en een subsidie via het KennisLab Noordoost Friesland hebben de scholen een 3Dprinter aan kunnen schaffen.
Vanaf oktober krijgen de leerlingen les in het bouwen en programmeren van de printer.

De 3Dprinters maken onderdeel uit van een ‘wetenschap en techniek trainingstraject’, ontwikkeld door WisMon en begint met scholing van de leerkrachten van de stichting in Onderzoekend en Ontwerpend Leren. Dat gaat verder dan werken met de 3Dprinten. De leerkrachten krijgen ook inspiratie om bestaande methodes zoals taal en rekenen in te vullen volgens de methode Onderzoekend en Ontwerpen Leren.

De lessen in het werken met de 3Dprinters krijgen een vaste plek in het onderwijsaanbod op de scholen van PCBO Tytsjerksteradiel. Adelien Buruma van PCBO Tytsjerksteradiel: “Wij zijn heel blij met de 3D-printers en de mogelijkheid om lessen in het programmeren te kunnen verzorgen. Kinderen groeien immers op in een wereld vol techniek en zullen daar nu en later veel mee te maken hebben. Iedere leerling moet in staat zijn de wereld om zich heen te begrijpen en mede vorm te geven. Zelf op onderzoek uitgaan, ontwerpend leren, ondernemen; leerlingen worden uitgedaagd om vragen te stellen en zelf op zoek te gaan naar oplossingen. Nieuwsgierigheid en creativiteit zijn uitgangspunten. Door de begeleiding van Wismon krijgen de lessen echt een plek in het aanbod op de scholen”.

De 3Dprinters worden gesponsord door het Kennislab en de coöperatieve Rabobank. Durk Mous, directievoorzitter Rabobank Drachten Noordoost Friesland vertelt: “Rabobank stimuleert innovatief en duurzaam ondernemen. Door de jeugd al op jonge leeftijd mee te nemen in deze ontwikkelingen hopen we hun interesse te wekken voor een technische vervolgstudie, zodat zij hun kennis in de toekomst kunnen inzetten voor de groei van onze regio.” Kennislab NOF is een netwerkorganisatie die langdurige en effectieve samenwerking stimuleert tussen scholen, overheden en ondernemers. WisMon/3Dkanjers is een initiatief om talentontwikkeling voor wetenschap en techniek te stimuleren met behulp van 3D-printen, Virtual Reality, Programmeren en Robotica.