De Reinbôge, de skoalle mei kleur dêr't bysûnder gewoan is!

Welkom op onze website! De Reinbôge is een school met kleur waar bijzonder gewoon is! Dit houdt in dat wij het unieke in ieder kind zien en waarderen. Met ons onderwijsaanbod spelen wij in op zijn of haar specifieke behoeften. Onderwijs op maat dus!
Het bijzonder gewone van onze school komt tot uitdrukking in de volgende kenmerken:  

  • Wij zijn een christelijke school. De normen en waarden uit de bijbel spelen een rol bij ons werken, leren spelen en omgaan met elkaar
  • Wij kiezen voor rechtvaardig en kindwaardig onderwijs
  • Wij willen naast een leergemeenschap een leefgemeenschap zijn
  • Wij stemmen ons onderwijs af op de groep en vervolgens op de leerling
  • Wij, leerkrachten en leerlingen, gaan op respectvolle wijze met elkaar om
  • Samen met u willen we de verantwoordelijkheid voor uw kind dragen

Meer weten over onze school? Kijk dan eens rond op deze website. Natuurlijk kunt u ook een afspraak maken met onze directeur, Johannes Douma. Hij staat voor u klaar om de school te laten zien en uw vragen te beantwoorden.

Studiedag 19 oktober

Op 19 oktober hebben we een studiedag. Dit betekent dat de leerlingen deze dag geen school hebben. 

Uitslagen voorleeswedstrijden

Afgelopen donderdag vonden in het kader van de kinderboekenweek de finales van de voorleeswedstrijden plaats in groep 5 en 6 en in groep 7 en 8. 

Na het voorlezen van een fragment uit het favoriete boek van de deelnemers stond de jury voor de moeilijke taak om een winnaar aan te wijzen.De jury bestaande uit Meester Keimpe en juffrouw Corrie van de BSO heeft in de groepen 5 / 6 Falco van der Galiën (uit groep 5) en in groep 7 / 8 Engbert v.d. Veen (uit groep 7A) tot winnaar uitgeroepen. 
Engbert mag, als de corona het toelaat, de school vertegenwoordigen bij een volgende ronde van de voorleeswedstrijden.

Naast het voorlezen werd er ook gestreden om de moloiste boektekening. De prijzen giongen in deze categorie naar Kirsten v.d. Sluis  (groep 5) en Ilse v.d. Veen (groep 7B). 

Opening Kinderboekenweek

Op donderdag 1 oktober is de Kinderboekenweek feestelijk geopend. Er stond zowaar een heuse tijdmachine op het plein!  Uit de tijdmachine kwamen verschillende figuren: een prinses, een ridder, Cleopatra en een jager. Al deze figuren hadden een boek meegenomen. Hoe leuk is dat?
De figuren zijn nog even op school gebleven zodat de kinderen hun van alles konden vragen, samen konden lezen of een spel konden doen.

Als afsluiting werd er door de hele school gedanst op het lied van de KBW: En toen

 

Kinderboekenweek 2020

Vanaf 30 september besteden wij binnen en buiten de klas volop aandacht aan de kinderboekenweek. Wij vinden het belangrijk, dat leerlingen veel lezen. Natuurlijk voor hun plezier, maar ook om hun woordenschat te vergroten, teksten beter te leren kennen, enzovoort.
Het thema van de boekenweek is dit jaar "En toen" (terug in de tijd). Juf Maaike, juf Tjitske en juf Hannie hebben diverse activiteiten georganiseerd, soms gezamenlijk, soms in de klas. Van 30 september tot aan de herfstvakantie staat iedere dag wel iets uit de boekenweek centraal. We houden u op de hoogte via MijnSchool en de website.