Onze school  |  Groepen

Groepsindeling schooljaar 2021-2022

Groep 1-2Ajuf Aly van der Hoek en juf Els Swart
Groep 1-2Bjuf Netty Gorter en juf Els Swart
Groep 3meester Klaas Politiek en juf Hannie de Vries / juf Lisan Kingma
Groep 4meester Jan de Graaf en juf Hannie de Vries
Groep 5Ajuf Klazina Hiemstra en juf Nynke Poelstra
Groep 5Bjuf Tjitske v.d. Meer en meester Jelmer Tamminga
Groep 6juf Annichje Bosma en juf Gryte Otter
Groep 7Ajuf Roelina van der Wal
Groep 7Bjuf Maaike Meindertsma en juf Nynke Poelstra
Groep 8Ajuf Renske Prins en juf Fera Dam
Groep 8Bmeester Johannes Postma