Zoek
Nieuws

Gebiedsteam Tytsjerksteradiel

Even voorstellen: gebiedsregisseur in de school (GIS)

Graag stel ik mezelf even voor.

Na de meivakantie ben ik gestart als gebiedsregisseur op KBS De Reinbôge. Mijn vaste werkplek is het gebiedsteam Jeugd van de gemeente Tytsjerksteradiel. Sinds kort ben ik ook een aantal uren per week werkzaam op uw school.

In de afgelopen jaren hebben we geleerd dat we kinderen het snelst en best kunnen helpen als belemmeringen in hun ontwikkeling vroeg worden ontdekt. Dan kunnen we voorkomen dat problemen verergeren en specialistische hulp moet worden ingezet.

Op KBS De Reinbôge is mijn taak om te adviseren en mee te denken in situaties waarin vragen en/of zorgen zijn over het welzijn van kinderen. Ik heb hierin contact met de intern begeleiders of leerkrachten. U als ouder kunt ook met vragen bij mij terecht. Dit kunnen bijvoorbeeld vragen zijn over gedrag, ondersteuning bij de opvoeding of problemen die zich voordoen in uw gezin en van invloed zijn op uw kind(eren).

Wanneer u hierover wilt praten, kunt u een gesprek met mij inplannen.


Ik ben bereikbaar op:

Telefoon: 06- 82244826

Mail: m.schaap@t-diel.nl

Met vriendelijke groet,

Minke Schaap