Nieuws

KBS de Reinbôge nu VerkeersActieveSchool

Sinds enkele jaren draagt onze school het Verkeersveiligheidslabel, dat herkenbaar is door het ‘Seef-bord’. Dit jaar verloopt de termijn van het label. Normaal gesproken zou de school dan een herijking moeten doen, dat veel papierwerk met zich meebrengt en veel tijd kost. Dat is een van de belangrijkste redenen dat Veilig Verkeer Nederland samen met het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Fryslân sinds dit jaar gestopt is met het Verkeersveiligheidslabel.

Natuurlijk wil Veilig Verkeer Nederland wel scholen blijven belonen, die veel aan verkeerseducatie doen en daarom hebben ze de VerkeersActieveSchool van VVN ontwikkeld. Een vereenvoudigde versie van het label met minder belasting voor de school.

KBS de Reinbôge voldoet aan de gestelde criteria en heeft daarom op 17 september 2018 het predicaat de VerkeersActieveSchool gekregen. Het predicaat bestaat uit een digitaal logo dat de in alle uitingen van de school gebruikt mag worden. Het Verkeersveiligheidslabel en het bord aan de buitenmuur is hiermee komen te vervallen.