Nieuws

Schoolplein

In het voorjaar van 2017 is het schoolplein van onze school helemaal gerenoveerd en opnieuw bestraat. Er zijn verschillende nieuwe speeltoestellen en speelattributen geplaatst. Vanuit onze schoolvisie om bijzonder gewoon zijn, zijn  er bewust aanpassingen aangebracht om ons schoolplein ook voor gehandicapte kinderen toegankelijk te maken. Zo is er in de zandbak met de zandfabriek een opening in de zandbakrand gemaakt en is er in de zandbak een verharding aan gebracht, zodat ook kinderen in een rolstoel met de zandfabriek kunnen spelen. Het schoolplein is tijdens schooluren open en na schooltijd tot 20.00 uur.

Tevens is het schoolplein open opgezet en rolstoelvriendelijk gemaakt, zodat kinderen in een rolstoel overal bij kunnen komen. Hierdoor zijn er volop mogelijkheden om op het schoolplein het samenspelen tussen kinderen met en zonder een beperking mogelijk te maken.

De herinrichting en vernieuwing van ons schoolplein is mede mogelijk gemaakt door de gift, die wij hiervoor mochten ontvangen van NSGK (Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind) uit Amsterdam. NSGK steunt jaarlijks honderden projecten, voor tienduizenden kinderen en jongeren met alle soorten handicaps in Nederland. NSGK streeft naar een samenleving waarin kinderen en jongeren met én zonder handicap opgroeien en samenleven.

Met de renovatie van ons schoolplein proberen we dit ideaal van NSGK dichterbij te brengen.

Voor meer informatie over het goede werk van deze stichting kunt u op hun website terecht. http://www.nsgk.nl