Informatie  |  Beleid

Beleid

Hieronder kunt u kiezen uit verschillende onderwerpen met betrekking tot ons beleid.

Vertrouwenspersoon

Als u een klacht hebt, dan willen we dat graag horen. Soms is er een klacht, die u niet met de leerkracht of de schoolleiding wilt bespreken. U kunt dan rechtstreeks contact opnemen met de vertrouwenspersoon van Stichting Oarsprong:

 

Mevr. A. Hamstra | 06-46275215

CJG (Centrum voor Jeugd en Gezin)

 

Kinderen opvoeden is leuk, maar niet altijd even gemakkelijk. Soms zijn handige tips of ondersteuning welkom of zelfs nodig. Maar wie kan u op weg helpen? Daarvoor zijn verschillende organisaties in de gemeente Tytsjerksteradiel werkzaam. Deze organisaties werken samen in het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). Samen staan we sterker in het belang van uw kind!

 

Via de site www.cjgachtkarspelen-tytsjerksteradiel.nl kan iedereen 24 uur per dag informatie krijgen over opvoeden en opgroeien. Er kunnen online vragen worden gesteld. Een landelijk expertiseteam zorgt voor een snelle reactie op uw vraag.

 

U kunt ook rechtstreeks contact opnemen met een contactpersoon van het CJG voor informatie en advies over opvoeden en opgroeien. Wij zijn er voor (aanstaande) ouders en kinderen/jongeren in de leeftijd van 0 tot 23 jaar. Hieronder staat een link naar de gegevens van de professionals die in de gemeente Tytsjerksteradiel werkzaam zijn.

  

Centrum voor Jeugd en Gezin is er voor u en uw kinderen!

Adressen (PDF) »

Educatief Partnerschap

Betrokkenheid van ouders bij school is van alle tijden. Helpen bij activiteiten, rapportgesprekken, voorbeelden waarvan de oorsprong in een ver verleden ligt. We merken echter dat de maatschappelijke visie op betrokkenheid verandert, zowel van de ouders als van de scholen. In de loop der jaren zijn we meer en meer gaan kijken naar wat ouders en leerkrachten voor elkáár kunnen betekenen. Op basis van onderzoeken weten wij dat als wij meer uitgaan van gelijkwaardigheid tussen ouders en school, wij het kind beter kunnen begeleiden in de ontwikkeling. Om recht te doen aan het tweerichtingsverkeer tussen ouders en school, spreken we tegenwoordig over educatief partnerschap in plaats van ouderbetrokkenheid of ouderparticipatie. Aan betrokkenheid zitten immers twee kanten. Het gaat niet alleen om een beweging van ouders naar school toe, maar ook van school naar de thuissituatie.

Document Educatief partnerschap met ouders (PDF) »

Leerlingenraad

De leerlingenraad bestaat uit de klassenvertegenwoordigers van de groepen 5 t/m 8. Zij vertegenwoordigen in de leerlingenraad hun groep en kunnen vragen, suggesties, advies en onderwerpen die in hun groep ter sprake zijn gekomen in de leerlingenraad bespreken.

 

De leerlingenraad heeft directeur Johannes Douma als voorzitter en komt ongeveer een keer in de 5 weken bij elkaar.

 

Samenstelling leerlingenraad (schooljaar 2021-2022):

 • Jorrit (groep 5A)
 • Fenna (groep 5B)
 • Ferre (groep 6)
 • Thyme (groep 7A)
 • Cloë (groep 7B)
 • Emiel (groep 8A)
 • Ilse (groep 8B)

Scholen op de kaart

Op scholenopdekaart.nl worden de cijfers van en informatie over scholen in het primair en voortgezet onderwijs op een eenduidige en toegankelijke manier gepresenteerd. Ook KBS de Reinboge is te vinden bij scholenopdekaart.nl.

 

Met scholenopdekaart.nl kunnen scholen aan ouders informatie beschikbaar stellen op basis waarvan ze een schoolkeuze voor hun kind kunnen maken.

 

Klik hier om naar de website scholenopdekaart.nl te gaan.

 

 

Kwartiermaker Alie Klompmaker verzorgt de nieuwsbrief en de activiteitenkalender voor de naschoolse activiteiten voor de kinderen van de basisscholen OBS It Partoer, CBS De Arke en KBS De Reinbôge. Wanneer u activiteiten aan haar wilt doorgeven, dan kunt dat via het onderstaande e-mailadres doen.

 

Alie Klompmaker alie.klompmaker@kearn.nl

Oudertevredenheidpeiling KBS De Reinbôge (april 2019)

In dit rapport worden de resultaten gegeven van de oudertevredenheidspeiling 2019. De tevredenheidspeilingen voor de ouders en verzorgers van de school zijn ontwikkeld om een gerichte bijdrage te leveren aan:

 • het kwaliteitsbeleid van de schoolorganisatie;
 • de ouderbetrokkenheid;
 • de marktpositie van de school.

De vragenlijst is afgenomen onder de 12 scholen van PCBO Tytsjerksteradiel. De resultaten van de school worden vergeleken met het bestuursgemiddelde.

Tevredenheidsonderzoek 2019 (PDF) »

Inspectierapport

Het inspectierapport van 27 augustus 2015

Degenen die belangstelling hebben voor de inspectierapporten van onze school verwijs ik naar www.onderwijsinspectie.nl Op deze site van de onderwijsinspectie vult u in: Basisonderwijs - De Reinbôge en Burgum. U klikt op “Start zoeken”. Dit brengt u bij de verschillende inspectierapporten.

 

Hieronder staat een korte samenvatting van het laatste inspectierapport van 27 augustus 2015 en een link naar dit rapport.

 

Conclusies

KBS De Reinbôge heeft haar kwaliteit op orde en de inspectie handhaaft het basisarrangement.

 • De eindresultaten die de school in de kernvakken behaalt, zijn volgens de beslisregels van de inspectie voldoende. Het perspectief voor de huidige groep 8 op de eindtoets is gunstig.
 • De school hanteert een passend leerstofaanbod en en de leraren geven duidelijke instructies.
 • De leraren hebben de onderwijsbehoeften van alle leerlingen voldoende in beeld. Leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, krijgen dat ook.
 • Het onderwijs vindt plaats in een positief en veilig schoolklimaat.
 • Het team werkt gemotiveerd aan de continue verbetering van de onderwijskwaliteit. De kwaliteitscultuur is open en professioneel.
 • De inspectie concludeert dat er geen tekortkomingen zijn in de naleving van de wettelijke voorschriften die zijn gecontroleerd.

Rapport inspectiebezoek 2015 (PDF) »

Gebiedsteam Tytsjerksteradiel

 

 

Even voorstellen: gebiedsregisseur in de school (GIS)

 

Graag stel ik mezelf even voor.

 

Na de meivakantie ben ik gestart als gebiedsregisseur op KBS De Reinbôge. Mijn vaste werkplek is het gebiedsteam Jeugd van de gemeente Tytsjerksteradiel. Sinds kort ben ik ook een aantal uren per week werkzaam op uw school.

 

In de afgelopen jaren hebben we geleerd dat we kinderen het snelst en best kunnen helpen als belemmeringen in hun ontwikkeling vroeg worden ontdekt. Dan kunnen we voorkomen dat problemen verergeren en specialistische hulp moet worden ingezet.

 

Op KBS De Reinbôge is mijn taak om te adviseren en mee te denken in situaties waarin vragen en/of zorgen zijn over het welzijn van kinderen. Ik heb hierin contact met de intern begeleiders of leerkrachten. U als ouder kunt ook met vragen bij mij terecht. Dit kunnen bijvoorbeeld vragen zijn over gedrag, ondersteuning bij de opvoeding of problemen die zich voordoen in uw gezin en van invloed zijn op uw kind(eren).

 

Wanneer u hierover wilt praten, kunt u een gesprek met mij inplannen.


Ik ben bereikbaar op:

Telefoon: 06- 82244826

Mail: m.schaap@t-diel.nl

 

Met vriendelijke groet,

 

Minke Schaap

Vertrouwenspersoon

Als u een klacht hebt, dan willen we dat graag horen. Soms is er een klacht, die u niet met de leerkracht of de schoolleiding wilt bespreken. U kunt dan rechtstreeks contact opnemen met de vertrouwenspersoon van Stichting Oarsprong:

 

Mevr. A. Hamstra | 06-46275215

CJG (Centrum voor Jeugd en Gezin)

 

Kinderen opvoeden is leuk, maar niet altijd even gemakkelijk. Soms zijn handige tips of ondersteuning welkom of zelfs nodig. Maar wie kan u op weg helpen? Daarvoor zijn verschillende organisaties in de gemeente Tytsjerksteradiel werkzaam. Deze organisaties werken samen in het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). Samen staan we sterker in het belang van uw kind!

 

Via de site www.cjgachtkarspelen-tytsjerksteradiel.nl kan iedereen 24 uur per dag informatie krijgen over opvoeden en opgroeien. Er kunnen online vragen worden gesteld. Een landelijk expertiseteam zorgt voor een snelle reactie op uw vraag.

 

U kunt ook rechtstreeks contact opnemen met een contactpersoon van het CJG voor informatie en advies over opvoeden en opgroeien. Wij zijn er voor (aanstaande) ouders en kinderen/jongeren in de leeftijd van 0 tot 23 jaar. Hieronder staat een link naar de gegevens van de professionals die in de gemeente Tytsjerksteradiel werkzaam zijn.

  

Centrum voor Jeugd en Gezin is er voor u en uw kinderen!

Adressen (PDF) »

Educatief Partnerschap

Betrokkenheid van ouders bij school is van alle tijden. Helpen bij activiteiten, rapportgesprekken, voorbeelden waarvan de oorsprong in een ver verleden ligt. We merken echter dat de maatschappelijke visie op betrokkenheid verandert, zowel van de ouders als van de scholen. In de loop der jaren zijn we meer en meer gaan kijken naar wat ouders en leerkrachten voor elkáár kunnen betekenen. Op basis van onderzoeken weten wij dat als wij meer uitgaan van gelijkwaardigheid tussen ouders en school, wij het kind beter kunnen begeleiden in de ontwikkeling. Om recht te doen aan het tweerichtingsverkeer tussen ouders en school, spreken we tegenwoordig over educatief partnerschap in plaats van ouderbetrokkenheid of ouderparticipatie. Aan betrokkenheid zitten immers twee kanten. Het gaat niet alleen om een beweging van ouders naar school toe, maar ook van school naar de thuissituatie.

Document Educatief partnerschap met ouders (PDF) »

Leerlingenraad

De leerlingenraad bestaat uit de klassenvertegenwoordigers van de groepen 5 t/m 8. Zij vertegenwoordigen in de leerlingenraad hun groep en kunnen vragen, suggesties, advies en onderwerpen die in hun groep ter sprake zijn gekomen in de leerlingenraad bespreken.

 

De leerlingenraad heeft directeur Johannes Douma als voorzitter en komt ongeveer een keer in de 5 weken bij elkaar.

 

Samenstelling leerlingenraad (schooljaar 2021-2022):

 • Jorrit (groep 5A)
 • Fenna (groep 5B)
 • Ferre (groep 6)
 • Thyme (groep 7A)
 • Cloë (groep 7B)
 • Emiel (groep 8A)
 • Ilse (groep 8B)

Scholen op de kaart

Op scholenopdekaart.nl worden de cijfers van en informatie over scholen in het primair en voortgezet onderwijs op een eenduidige en toegankelijke manier gepresenteerd. Ook KBS de Reinboge is te vinden bij scholenopdekaart.nl.

 

Met scholenopdekaart.nl kunnen scholen aan ouders informatie beschikbaar stellen op basis waarvan ze een schoolkeuze voor hun kind kunnen maken.

 

Klik hier om naar de website scholenopdekaart.nl te gaan.

 

 

Kwartiermaker Alie Klompmaker verzorgt de nieuwsbrief en de activiteitenkalender voor de naschoolse activiteiten voor de kinderen van de basisscholen OBS It Partoer, CBS De Arke en KBS De Reinbôge. Wanneer u activiteiten aan haar wilt doorgeven, dan kunt dat via het onderstaande e-mailadres doen.

 

Alie Klompmaker alie.klompmaker@kearn.nl

Oudertevredenheidpeiling KBS De Reinbôge (april 2019)

In dit rapport worden de resultaten gegeven van de oudertevredenheidspeiling 2019. De tevredenheidspeilingen voor de ouders en verzorgers van de school zijn ontwikkeld om een gerichte bijdrage te leveren aan:

 • het kwaliteitsbeleid van de schoolorganisatie;
 • de ouderbetrokkenheid;
 • de marktpositie van de school.

De vragenlijst is afgenomen onder de 12 scholen van PCBO Tytsjerksteradiel. De resultaten van de school worden vergeleken met het bestuursgemiddelde.

Tevredenheidsonderzoek 2019 (PDF) »

Inspectierapport

Het inspectierapport van 27 augustus 2015

Degenen die belangstelling hebben voor de inspectierapporten van onze school verwijs ik naar www.onderwijsinspectie.nl Op deze site van de onderwijsinspectie vult u in: Basisonderwijs - De Reinbôge en Burgum. U klikt op “Start zoeken”. Dit brengt u bij de verschillende inspectierapporten.

 

Hieronder staat een korte samenvatting van het laatste inspectierapport van 27 augustus 2015 en een link naar dit rapport.

 

Conclusies

KBS De Reinbôge heeft haar kwaliteit op orde en de inspectie handhaaft het basisarrangement.

 • De eindresultaten die de school in de kernvakken behaalt, zijn volgens de beslisregels van de inspectie voldoende. Het perspectief voor de huidige groep 8 op de eindtoets is gunstig.
 • De school hanteert een passend leerstofaanbod en en de leraren geven duidelijke instructies.
 • De leraren hebben de onderwijsbehoeften van alle leerlingen voldoende in beeld. Leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, krijgen dat ook.
 • Het onderwijs vindt plaats in een positief en veilig schoolklimaat.
 • Het team werkt gemotiveerd aan de continue verbetering van de onderwijskwaliteit. De kwaliteitscultuur is open en professioneel.
 • De inspectie concludeert dat er geen tekortkomingen zijn in de naleving van de wettelijke voorschriften die zijn gecontroleerd.

Rapport inspectiebezoek 2015 (PDF) »

Corona

Hieronder vindt u de laatste informatie die betrekking heeft op het Coronavirus.
 • Download hier » het corona-protocol.
 • Download hier » de beslisboom 0 jaar t/m groep 8.
 • Download hier » de gezondheidscheck/triage.

Vertrouwenspersoon

Als u een klacht hebt, dan willen we dat graag horen. Soms is er een klacht, die u niet met de leerkracht of de schoolleiding wilt bespreken. U kunt dan rechtstreeks contact opnemen met de vertrouwenspersoon van PCBO Tytsjerksteradiel. Dat is Mariska Hartman.

U kunt haar bereiken op telefoonnummer 0511-475145.

CJG (Centrum voor Jeugd en Gezin)

 

Kinderen opvoeden is leuk, maar niet altijd even gemakkelijk. Soms zijn handige tips of ondersteuning welkom of zelfs nodig. Maar wie kan u op weg helpen? Daarvoor zijn verschillende organisaties in de gemeente Tytsjerksteradiel werkzaam. Deze organisaties werken samen in het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). Samen staan we sterker in het belang van uw kind!

 

Via de site www.cjgachtkarspelen-tytsjerksteradiel.nl kan iedereen 24 uur per dag informatie krijgen over opvoeden en opgroeien. Er kunnen online vragen worden gesteld. Een landelijk expertiseteam zorgt voor een snelle reactie op uw vraag.

 

U kunt ook rechtstreeks contact opnemen met een contactpersoon van het CJG voor informatie en advies over opvoeden en opgroeien. Wij zijn er voor (aanstaande) ouders en kinderen/jongeren in de leeftijd van 0 tot 23 jaar. Hieronder staat een link naar de gegevens van de professionals die in de gemeente Tytsjerksteradiel werkzaam zijn.

  

Centrum voor Jeugd en Gezin is er voor u en uw kinderen!

Adressen (PDF) »

Pestaanpak M5 – Gedrags- en pestprotocol

Op deze pagina vindt u informatie over de M5 aanpak tegen pesten. M5 is een signaleringssysteem dat door ouders/verzorgers, leerlingen en leerkrachten gebruikt kan worden.

 

Wilt u een melding doen, klik dan < hier > of op de button 'Meld pesten' op de homepage van onze website.

 

M5 helpt scholen structureel pesten onmogelijk te maken en sociale veiligheid te waarborgen.

PESTEN OPLOSSEN – VEILIGHEID WAARBORGEN

M5 biedt scholen de mogelijkheid om de destructieve vormen van pesten structureel te stoppen en de sociale veiligheid in en om de school te waarborgen. Binnen drie maanden weet een school hoe veilig het is, en kan een school de zaak op orde hebben. Niet voor even, maar duurzaam.
Kinderen hebben een sociaal veilige omgeving nodig om hun potentieel te kunnen ontwikkelen. Scholen doen hun best, maar er zijn jaarlijks zo’n 3600 momenten waarop er geen of slechts beperkt toezicht mogelijk is.
Volwassenen hebben weinig zicht op wat er tijdens die momenten gebeurt. 85% van de pestincidenten speelt zich af buiten ons gezichtsveld.

 

Leerkrachten geven aan weinig te merken van pestgedrag op school en dat klopt dus. We zijn er niet bij en kinderen vertellen het ons niet. Dat is een veel te groot risico voor hen. Ze hebben doorgaans ook niet de ervaring dat volwassenen het voor hen kunnen oplossen. Misschien wordt er niet meer gepest dan vroeger, alleen de impact is groter geworden. Kinderen zijn banger. Dreigementen hebben meer lading gekregenen digitaal pesten gaat door tot in de slaapkamer. Je bent als kind dan nergens meer veilig.

 

Zo’n 120.000 kinderen worden dagelijks ernstig gepest en om niet op te vallen, lijden ze in stilte.

 

De M5 aanpak maakt het onzichtbare pesten zichtbaar en geeft school de mogelijkheid om pesters te helpen met stoppen. Pas wanneer structurele pesten onmogelijk is gemaakt, kan een school de sociale veiligheid van haar leerlingen duurzaam waarborgen.

 

Meer informatie vindt u in de onderstaande bestanden:

Eerste nieuwsbrief Pestaanpak M5 (PDF) »

Tweede nieuwsbrief Pestaanpak M5 »

Bijsluiter bij de M5-aanpak (PDF) »

M5-presentatie ouderavond »

Educatief Partnerschap

Betrokkenheid van ouders bij school is van alle tijden. Helpen bij activiteiten, rapportgesprekken, voorbeelden waarvan de oorsprong in een ver verleden ligt. We merken echter dat de maatschappelijke visie op betrokkenheid verandert, zowel van de ouders als van de scholen. In de loop der jaren zijn we meer en meer gaan kijken naar wat ouders en leerkrachten voor elkáár kunnen betekenen. Op basis van onderzoeken weten wij dat als wij meer uitgaan van gelijkwaardigheid tussen ouders en school, wij het kind beter kunnen begeleiden in de ontwikkeling. Om recht te doen aan het tweerichtingsverkeer tussen ouders en school, spreken we tegenwoordig over educatief partnerschap in plaats van ouderbetrokkenheid of ouderparticipatie. Aan betrokkenheid zitten immers twee kanten. Het gaat niet alleen om een beweging van ouders naar school toe, maar ook van school naar de thuissituatie.

Document Educatief partnerschap met ouders (PDF) »

Leerlingenraad

De leerlingenraad bestaat uit de vijf klassenvertegenwoordigers van de groepen 5 t/m 8. Zij vertegenwoordigen in de leerlingenraad hun groep en kunnen vragen, suggesties, advies en onderwerpen die in hun groep ter sprake zijn gekomen in de leerlingenraad bespreken.

 

De leerlingenraad heeft directeur Eelke Hoekstra als voorzitter en komt ongeveer een keer in de 5 weken bij elkaar.

 

Samenstelling leerlingenraad (schooljaar 2019-2020):

 • Ilse (groep 5A)
 • Thyme (groep 5B)
 • Sander (groep 6A)
 • Jeldert (groep 6B)
 • Vince (groep 7)
 • Rixt (groep 8A)
 • Lars (groep 8B)

Scholen op de kaart

Op scholenopdekaart.nl worden de cijfers van en informatie over scholen in het primair en voortgezet onderwijs op een eenduidige en toegankelijke manier gepresenteerd. Ook KBS de Reinboge is te vinden bij scholenopdekaart.nl.

 

Met scholenopdekaart.nl kunnen scholen aan ouders informatie beschikbaar stellen op basis waarvan ze een schoolkeuze voor hun kind kunnen maken.

 

Klik hier om naar de website scholenopdekaart.nl te gaan.

 

 

Kwartiermaker Alie Klompmaker verzorgt de nieuwsbrief en de activiteitenkalender voor de naschoolse activiteiten voor de kinderen van de basisscholen OBS It Partoer, CBS De Arke en KBS De Reinbôge. Wanneer u activiteiten aan haar wilt doorgeven, dan kunt dat via het onderstaande e-mailadres doen.

 

Alie Klompmaker alie.klompmaker@kearn.nl

Oudertevredenheidpeiling KBS De Reinbôge (april 2019)

In dit rapport worden de resultaten gegeven van de oudertevredenheidspeiling 2019. De tevredenheidspeilingen voor de ouders en verzorgers van de school zijn ontwikkeld om een gerichte bijdrage te leveren aan:

 • het kwaliteitsbeleid van de schoolorganisatie;
 • de ouderbetrokkenheid;
 • de marktpositie van de school.

De vragenlijst is afgenomen onder de 12 scholen van PCBO Tytsjerksteradiel. De resultaten van de school worden vergeleken met het bestuursgemiddelde.

Tevredenheidsonderzoek 2019 (PDF) »

Inspectierapport

Het inspectierapport van 27 augustus 2015

Degenen die belangstelling hebben voor de inspectierapporten van onze school verwijs ik naar www.onderwijsinspectie.nl Op deze site van de onderwijsinspectie vult u in: Basisonderwijs - De Reinbôge en Burgum. U klikt op “Start zoeken”. Dit brengt u bij de verschillende inspectierapporten.

 

Hieronder staat een korte samenvatting van het laatste inspectierapport van 27 augustus 2015 en een link naar dit rapport.

 

Conclusies

KBS De Reinbôge heeft haar kwaliteit op orde en de inspectie handhaaft het basisarrangement.

 • De eindresultaten die de school in de kernvakken behaalt, zijn volgens de beslisregels van de inspectie voldoende. Het perspectief voor de huidige groep 8 op de eindtoets is gunstig.
 • De school hanteert een passend leerstofaanbod en en de leraren geven duidelijke instructies.
 • De leraren hebben de onderwijsbehoeften van alle leerlingen voldoende in beeld. Leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, krijgen dat ook.
 • Het onderwijs vindt plaats in een positief en veilig schoolklimaat.
 • Het team werkt gemotiveerd aan de continue verbetering van de onderwijskwaliteit. De kwaliteitscultuur is open en professioneel.
 • De inspectie concludeert dat er geen tekortkomingen zijn in de naleving van de wettelijke voorschriften die zijn gecontroleerd.

Rapport inspectiebezoek 2015 (PDF) »