De Reinbôge, de skoalle mei kleur dêr't bysûnder gewoan is!

Welkom op onze website! De Reinbôge is een school met kleur waar bijzonder gewoon is! Dit houdt in dat wij het unieke in ieder kind zien en waarderen. Met ons onderwijsaanbod spelen wij in op zijn of haar specifieke behoeften. Onderwijs op maat dus!
Het bijzonder gewone van onze school komt tot uitdrukking in de volgende kenmerken:  

  • Wij zijn een christelijke school. De normen en waarden uit de bijbel spelen een rol bij ons werken, leren spelen en omgaan met elkaar
  • Wij staan voor een open en transparante communicatie met de ouders
  • Wij zeggen wat wij doen en doen wat wij zeggen
  • Wij dragen samen met u de verantwoordelijkheid voor uw kind
  • Wij blijven ons ontwikkelen. Hiermee garanderen wij professionaliteit, nu en in de toekomst.

Wilt u meer weten over onze school? Kijk dan eens rond op deze website. U kunt ook een afspraak maken met onze directeur, Eelke Hoekstra. Hij staat voor u klaar om de school te laten zien en uw vragen te beantwoorden.

Unforgettable treedt op voor de leerlingen van de Reinb˘ge

BURGUM - De Kickstartband Unforgettable heeft dinsdagmiddag 1 september een enthousiast optreden gegeven voor de leerlingen van onze school.

lees verder...

Pop in de Klas

BURGUM -  Vrijdagmiddag 28 augustus heeft Timme Koudstaal met de band "Unlocked" voor de kinderen van groep 6 t/m 8 het programma Pop in de Klas gepresenteerd.

lees verder...

Druk bezochte informatie- en kennismakingsavond

BURGUM - De jaarlijkse informatie- en kennismakingsavond is door ruim 150 ouders en verzorgers bezocht. Hieruit blijkt dat de ouders/verzorgers betrokken zijn bij onderwijs op de school van hun kind(eren).

lees verder...

Trouwerij juf Baukje Vaatstra en Martin de Vries

BEETSTERZWAAG - Op vrijdag 21 augustus is juf Baukje Vaatstra getrouwd met Martin de Vries. Bij het gemeentehuis in Beetsterzwaag werden zij verrast door kinderen en ouders van haar groep 1D. Marian Dijk heeft hiervan een verslagje en foto's gemaakt.

lees verder...

Digitaal leren in groep 8

BURGUM -  De kinderen van groep 8 gebruiken dit schooljaar allemaal een tablet voor rekenen, taal, spelling, begrijpend lezen, woordenschat en studievaardigheden.

lees verder...