De Reinbôge, de skoalle mei kleur dêr't bysûnder gewoan is!

Welkom op onze website! De Reinbôge is een school met kleur waar bijzonder gewoon is! Dit houdt in dat wij het unieke in ieder kind zien en waarderen. Met ons onderwijsaanbod spelen wij in op zijn of haar specifieke behoeften. Onderwijs op maat dus!
Het bijzonder gewone van onze school komt tot uitdrukking in de volgende kenmerken:  

  • Wij zijn een christelijke school. De normen en waarden uit de bijbel spelen een rol bij ons werken, leren spelen en omgaan met elkaar
  • Wij staan voor een open en transparante communicatie met de ouders
  • Wij zeggen wat wij doen en doen wat wij zeggen
  • Wij dragen samen met u de verantwoordelijkheid voor uw kind
  • Wij blijven ons ontwikkelen. Hiermee garanderen wij professionaliteit, nu en in de toekomst.

Wilt u meer weten over onze school? Kijk dan eens rond op deze website. U kunt ook een afspraak maken met onze directeur, Eelke Hoekstra. Hij staat voor u klaar om de school te laten zien en uw vragen te beantwoorden.

Wegomlegging en veiligheid

BURGUM - In de periode januari t/m april 2017 wordt er bij het gemeentehuishuis gewerkt aan een nieuwe rotonde. Dit betekent dat er een tijdelijke wegomlegging is die o.a. bij de oversteekplaatsen van drie basisscholen van Burgum langs loopt. 

lees verder...

Grote belangstelling voor de Krystkuier

BURGUM - Ruim 650 mensen hebben gisteren deelgenomen aan de Krystkuiertocht, die was uitgezet  rondom het Noordermeer. De deelnemers trokken langs 10 verschillende kersttaferelen. De taferelen werden verzorgd door meer dan 50 figuranten en muzikanten.

lees verder...

Oude koeienruzies verbrand

BURGUM - Vanmiddag hebben de kinderen in het kader van het groepsdynamisch onderwijsconcept  'de oude koeienruzies' symbolisch op het schoolplein in een vuurschotel verbrand.

lees verder...

Presentatie theaterlessen

BURGUM - Op maandag 12 december hebben 2 groepen leerlingen een mooie presentatie aan hun ouders en verzorgers verzorgd o.l.v. theaterdocent Erin Stel van Boem Theater.

lees verder...

Sinterklaas komt alleen en lopend op de Reinb˘ge aan

BURGUM - Sinterklaas is vandaag alleen en lopend op de Reinbôge aangekomen. Een van de Pieten was al eerder op het schoolplein aanwezig om daar een schilderij voor Sinterklaas te maken. 

lees verder...