De Reinbôge, de skoalle mei kleur dêr't bysûnder gewoan is!


Welkom op onze website! De Reinbôge is een school met kleur waar bijzonder gewoon is! Dit houdt in dat wij het unieke in ieder kind zien en waarderen. Met ons onderwijsaanbod spelen wij in op zijn of haar specifieke behoeften. Onderwijs op maat dus!
Het bijzonder gewone van onze school komt tot uitdrukking in de volgende kenmerken:  

  • Wij zijn een christelijke school. De normen en waarden uit de bijbel spelen een rol bij ons werken, leren spelen en omgaan met elkaar
  • Wij staan voor een open en transparante communicatie met de ouders
  • Wij zeggen wat wij doen en doen wat wij zeggen
  • Wij dragen samen met u de verantwoordelijkheid voor uw kind
  • Wij blijven ons ontwikkelen. Hiermee garanderen wij professionaliteit, nu en in de toekomst.

Wilt u meer weten over onze school? Kijk dan eens rond op deze website. U kunt ook een afspraak maken met onze directeur, Eelke Hoekstra. Hij staat voor u klaar om de school te laten zien en uw vragen te beantwoorden.

Kaihatsu op de BSO

BURGUM - De komende periode wordt er weer een leuke activiteit georganiseerd voor de kinderen van de BSO, maar ook voor kinderen die niet gebruik maken van de BSO. Het gaat om een tweetal lessen in Kaihatsu.

lees verder...

Sfeervolle en feestelijk kerstviering in De Ikker

BURGUM - Op woensdagavond 17 december hebben de kinderen, het team en de ouders/verzorgers een sfeervol en feestelijk kerstfeest gevierd in PKN kerk De Ikker. Centraal stond in deze kerstviering het kerstspel Janno en het kerstgeheim.

lees verder...

Gastles 'Overlast rond de jaarwisseling'

BURGUM - Op donderdag 18 december hebben de leerlingen van groep 7 en 8 een gastles van Bureau Halt gekregen. Het thema van de gastles was 'Overlast rond de jaarwisseling.' 

lees verder...

Groep 3/4 viert Kerst in Berchhiem

BURGUM- Vandaag zijn we met de hele klas in Berchhiem geweest om daar het kerstfeest te vieren.

lees verder...

Leerlingen groep 8 verzorgen presentaties van hun Afvalproject

BURGUM - De leerlingen van groep 8 zijn bezig met een afvalproject en presenteren dat aan de andere groepen. Het doel is om bewust om te gaan met afval en dit niet weg te gooien, maar op te ruimen.

lees verder...