De Reinbôge, de skoalle mei kleur dêr't bysûnder gewoan is!

Welkom op onze website! De Reinbôge is een school met kleur waar bijzonder gewoon is! Dit houdt in dat wij het unieke in ieder kind zien en waarderen. Met ons onderwijsaanbod spelen wij in op zijn of haar specifieke behoeften. Onderwijs op maat dus!
Het bijzonder gewone van onze school komt tot uitdrukking in de volgende kenmerken:  

  • Wij zijn een christelijke school. De normen en waarden uit de bijbel spelen een rol bij ons werken, leren spelen en omgaan met elkaar
  • Wij staan voor een open en transparante communicatie met de ouders
  • Wij zeggen wat wij doen en doen wat wij zeggen
  • Wij dragen samen met u de verantwoordelijkheid voor uw kind
  • Wij blijven ons ontwikkelen. Hiermee garanderen wij professionaliteit, nu en in de toekomst.

Wilt u meer weten over onze school? Kijk dan eens rond op deze website. U kunt ook een afspraak maken met onze directeur, Eelke Hoekstra. Hij staat voor u klaar om de school te laten zien en uw vragen te beantwoorden.

Spannende opening van de Kinderboekenweek

BURGUM - Op woensdagmorgen 4 oktober stonden alle kinderen in spanning te wachten wat er op het schoolplein zou gaan gebeuren.De kinderen van de onderbouwgroepen gingen namelijk op berenjacht.

lees verder...

Schoolreisje kleuters

Burgum, 28 september 2017. Geslaagd schoolreisje van de kleuters in Sanjesfertier! In het fotoboek vindt u prachtige plaatjes van deze dag. We willen de ouders hartelijk bedanken voor de geweldige begeleiding.

Herinrichting schoolplein afgerond

BURGUM - De herstrating en herinrichting van het schoolplein is afgerond en de werkgroep is druk bezig met het organiseren van een feestelijke opening van het totaal vernieuwde schoolplein. 

lees verder...

Geslaagde informatieavond

BURGUM - Op maandag 18 september heeft de jaarlijkse informatieavond plaatsgevonden. 

lees verder...

Playbackshow groot succes

BURGUM - De playbackshow is zo langzamerhand een vast en vertrouwd onderdeel van de activiteiten op de laatste schooldag. Ook nu weer was het onder leiding van meester Arjen en meester Jelmer een groot succes!

lees verder...