Previous slide
Next slide

De Reinbôge, de skoalle mei kleur dêr’t bysûnder gewoan is!

Welkom op onze website! De Reinbôge is een school met kleur waar bijzonder gewoon is! Dit houdt in dat wij het unieke in ieder kind zien en waarderen. Met ons onderwijsaanbod spelen wij in op zijn of haar specifieke behoeften. Onderwijs op maat dus!

Het bijzonder gewone van onze school komt tot uitdrukking in de volgende kenmerken:  

  • Wij zijn een christelijke school. De normen en waarden uit de bijbel spelen een rol bij ons werken, leren spelen en omgaan met elkaar
  • Wij kiezen voor rechtvaardig en kindwaardig onderwijs
  • Wij willen naast een leergemeenschap een leefgemeenschap zijn
  • Wij stemmen ons onderwijs af op de groep en vervolgens op de leerling
  • Wij, leerkrachten en leerlingen, gaan op respectvolle wijze met elkaar om
  • Samen met u willen we de verantwoordelijkheid voor uw kind dragen

Meer weten over onze school? Kijk dan eens rond op deze website. Natuurlijk kunt u ook een afspraak maken met onze directeur, Gradus Kootstra. Hij staat voor u klaar om de school te laten zien en uw vragen te beantwoorden.

Snel naar:

Nieuws: