De Reinbôge, de skoalle mei kleur dêr't bysûnder gewoan is!

Welkom op onze website! De Reinbôge is een school met kleur waar bijzonder gewoon is! Dit houdt in dat wij het unieke in ieder kind zien en waarderen. Met ons onderwijsaanbod spelen wij in op zijn of haar specifieke behoeften. Onderwijs op maat dus!
Het bijzonder gewone van onze school komt tot uitdrukking in de volgende kenmerken:  

  • Wij zijn een christelijke school. De normen en waarden uit de bijbel spelen een rol bij ons werken, leren spelen en omgaan met elkaar
  • Wij staan voor een open en transparante communicatie met de ouders
  • Wij zeggen wat wij doen en doen wat wij zeggen
  • Wij dragen samen met u de verantwoordelijkheid voor uw kind
  • Wij blijven ons ontwikkelen. Hiermee garanderen wij professionaliteit, nu en in de toekomst.

Wilt u meer weten over onze school? Kijk dan eens rond op deze website. U kunt ook een afspraak maken met onze directeur, Eelke Hoekstra. Hij staat voor u klaar om de school te laten zien en uw vragen te beantwoorden.

Eindelijk parkeerverbod

BURGUM - Na veel overleg met de wijkagent en de ambtenaar van de gemeente Tytsjerksteradiel is er voor school een parkeerverbod gekomen.

lees verder...

Kinderen en leerkrachten zingen gouden bruidspaar toe

BURGUM - De heer en mevrouw Bekkema van Iikmounewei 47 zijn vandaag 50 jaar getrouwd en zijn daarom door de kinderen en de leerkrachten van school verrast met een aubade en een boeket bloemen.

lees verder...

groepen 8 bezoek musical Gybert Japicx

Op donderdag 22 september zijn we met de groepen 8 naar Bolsward geweest om een musical te bekijken n.a.v. het 350e herdenkingsjaar van Gysbert Japicx.

De musical is genaamd 'Gysbert Japicx, in inkele reis sebeare'

Het was een geweldige ervaring. Voor foto's zie musical Gysbert Japicx

verslagen staan bij de groep 8a en 8b

Grote belangstelling voor informatieavond

BURGUM - Op maandag 12 september vond de jaarlijkse informatie- en kennismakingsavond plaats. Een groot aantal ouders heeft van de gelegenheid gebruik gemaakt om zich te laten informeren over het nieuwe schooljaar en kennis te maken met het schoolteam en de stagiaires.

lees verder...

Afscheid juf Tiny Deelstra

BURGUM - Op donderdag 14 juli hebben de kinderen en ouders afscheid genomen van juf Tiny. Juf Tiny wordt na de zomervakantie directeur van CBS Het Baken in Harlingen. 

lees verder...