De Reinbôge, de skoalle mei kleur dêr't bysûnder gewoan is!

Welkom op onze website! De Reinbôge is een school met kleur waar bijzonder gewoon is! Dit houdt in dat wij het unieke in ieder kind zien en waarderen. Met ons onderwijsaanbod spelen wij in op zijn of haar specifieke behoeften. Onderwijs op maat dus!
Het bijzonder gewone van onze school komt tot uitdrukking in de volgende kenmerken:  

  • Wij zijn een christelijke school. De normen en waarden uit de bijbel spelen een rol bij ons werken, leren spelen en omgaan met elkaar
  • Wij staan voor een open en transparante communicatie met de ouders
  • Wij zeggen wat wij doen en doen wat wij zeggen
  • Wij dragen samen met u de verantwoordelijkheid voor uw kind
  • Wij blijven ons ontwikkelen. Hiermee garanderen wij professionaliteit, nu en in de toekomst.

Wilt u meer weten over onze school? Kijk dan eens rond op deze website. U kunt ook een afspraak maken met onze directeur, Eelke Hoekstra. Hij staat voor u klaar om de school te laten zien en uw vragen te beantwoorden.

Lego League wedstrijd groep 8

DRACHTEN - Op zaterdag 9 december heeft een delegatie van groep 8 meegedaan aan de Lego League wedstrijd in Drachten. De Lego League bestaat uit verschillende onderdelen. De drie onderdelen zijn een presentatie onderdeel, een programmeer onderdeel en een samenwerkingsonderdeel. 

lees verder...

Geslaagde pietenochtend

BURGUM - De stagiaires Noa Rorafui en Nienke Jagersma hebben op donderdag 23 november voor geslaagde pietenochten gezorgd voor de kinderen van groep 1 en 2.

lees verder...

Muzikaal onthaal voor Sinterklaas en zijn Pieten op de Reinb˘ge

BURGUM - Sinterklaas en zijn twee Pieten hebben vanmorgen een muzikaal onthaal gekregen op de Reinbôge. Leden van muziekvereniging Halleluja begeleiden de Sint en zijn Pieten naar het schoolplein. 

lees verder...

Inspirerende en geslaagde studiereis

BURGUM - Het schoolteam kan terugkijken op een inspirerende en geslaagde studiereis naar Helmond, Gent en Antwerpen. Een studiereis met boeiende gesprekken met collega's en inspirerende schoolbezoeken en lezingen.

lees verder...

Lichtbrigade OSG Singelland controleert fietsen leerlingen KBS de Reinb˘ge

BURGUM - Vanmorgen hebben 13 leerlingen van de kaderberoepsopleiding van OSG Singelland uit Burgum de fietsen gecontroleerd van de kinderen uit groep 5 t/m 8.

lees verder...