Nieuwsberichten

Gebiedsteam Tytsjerksteradiel

Even voorstellen: gebiedsregisseur in de school (GIS) Graag stel ik mezelf even voor. Na de meivakantie ben ik gestart als gebiedsregisseur op KBS De Reinbôge. Mijn vaste werkplek is het gebiedsteam Jeugd van de gemeente Tytsjerksteradiel. Sinds kort ben ik ook een aantal uren per week werkzaam op uw school. In de afgelopen jaren hebben we geleerd dat we kinderen het snelst en best kunnen helpen als belemmeringen in hun ontwikkeling vroeg worden ontdekt. Dan kunnen we voorkomen dat problemen verergeren en specialistische hulp moet worden ingezet. Op KBS De Reinbôge is mijn taak om te adviseren en mee te denken in situaties waarin vragen en/of zorgen zijn over het welzijn van kinderen. Ik heb hierin contact met de intern begeleiders of leerkrachten. U als ouder kunt ook met vragen bij mij terecht. Dit kunnen bijvoorbeeld vragen zijn over gedrag, ondersteuning bij de opvoeding of problemen die zich voordoen in uw gezin en van invloed zijn op uw kind(eren). Wanneer u hierover wilt praten, kunt u een gesprek met mij inplannen. Ik ben bereikbaar op: Telefoon: 06- 82244826 Mail: m.schaap@t-diel.nl Met vriendelijke groet, Minke Schaap

Sluiting van de scholen tot 18 januari 2021

   Bericht van Stichting Oarsprong: De afgelopen weken zijn we opnieuw geconfronteerd met de toename van besmettingen met het coronavirus. Het besluit van het kabinet dat daarom alle scholen in heel Nederland tot maandag 18 januari 2021 moeten sluiten, valt ons zwaar. Het is een ingrijpend besluit voor onze medewerkers, leerlingen en ouders, maar we zien ook dat deze maatregel nodig is om het virus onder controle te krijgen.  Evenals tijdens de eerste golf in maart van dit jaar, organiseren de scholen van Oarsprong, vanaf maandag 4 januari 2021, thuisonderwijs. Onze scholen bieden vanaf woensdag 16 december, tijdens schooltijd, alleen opvang aan die kinderen, waarvan de ouders werken in de zogenaamde cruciale beroepen en die zelf niet in opvang kunnen voorzien. Tijdens de kerstvakantie wordt geen opvang aangeboden. Ouders die opvang nodig hebben, kunnen dat melden bij de directeur van de school van hun kind(eren). 

3Dprinters in de klas

Hoe werkt een 3D-printer en wat kun je er allemaal mee maken? De leerlingen van acht scholen van PCBO Tytsjerksteradiel, waaronder de Reinbôge, weten er straks alles van.Door sponsoring van Rabobank Drachten Noordoost Friesland en een subsidie via het KennisLab Noordoost Friesland hebben de scholen een 3Dprinter aan kunnen schaffen.Vanaf oktober krijgen de leerlingen les in het bouwen en programmeren van de printer. De 3Dprinters maken onderdeel uit van een ‘wetenschap en techniek trainingstraject’, ontwikkeld door WisMon en begint met scholing van de leerkrachten van de stichting in Onderzoekend en Ontwerpend Leren. Dat gaat verder dan werken met de 3Dprinten. De leerkrachten krijgen ook inspiratie om bestaande methodes zoals taal en rekenen in te vullen volgens de methode Onderzoekend en Ontwerpen Leren. De lessen in het werken met de 3Dprinters krijgen een vaste plek in het onderwijsaanbod op de scholen van PCBO Tytsjerksteradiel. Adelien Buruma van PCBO Tytsjerksteradiel: “Wij zijn heel blij met de 3D-printers en de mogelijkheid om lessen in het programmeren te kunnen verzorgen. Kinderen groeien immers op in een wereld vol techniek en zullen daar nu en later veel mee te maken hebben. Iedere leerling moet in staat zijn de wereld om zich heen te begrijpen en mede vorm te geven. Zelf op onderzoek uitgaan, ontwerpend leren, ondernemen; leerlingen worden uitgedaagd om vragen te stellen en zelf op zoek te gaan naar oplossingen. Nieuwsgierigheid en creativiteit zijn uitgangspunten. Door de begeleiding van Wismon krijgen de lessen echt

Uitslagen voorleeswedstrijden

Afgelopen donderdag vonden in het kader van de kinderboekenweek de finales van de voorleeswedstrijden plaats in groep 5 en 6 en in groep 7 en 8.  Na het voorlezen van een fragment uit het favoriete boek van de deelnemers stond de jury voor de moeilijke taak om een winnaar aan te wijzen.De jury bestaande uit Meester Keimpe en juffrouw Corrie van de BSO heeft in de groepen 5 / 6 Falco van der Galiën (uit groep 5) en in groep 7 / 8 Engbert v.d. Veen (uit groep 7A) tot winnaar uitgeroepen. Engbert mag, als de corona het toelaat, de school vertegenwoordigen bij een volgende ronde van de voorleeswedstrijden. Naast het voorlezen werd er ook gestreden om de moloiste boektekening. De prijzen giongen in deze categorie naar Kirsten v.d. Sluis  (groep 5) en Ilse v.d. Veen (groep 7B). 

Studiedag 19 oktober

Op 19 oktober hebben we een studiedag. Dit betekent dat de leerlingen deze dag geen school hebben. 

Opening Kinderboekenweek

Op donderdag 1 oktober is de Kinderboekenweek feestelijk geopend. Er stond zowaar een heuse tijdmachine op het plein!  Uit de tijdmachine kwamen verschillende figuren: een prinses, een ridder, Cleopatra en een jager. Al deze figuren hadden een boek meegenomen. Hoe leuk is dat?De figuren zijn nog even op school gebleven zodat de kinderen hun van alles konden vragen, samen konden lezen of een spel konden doen. Als afsluiting werd er door de hele school gedanst op het lied van de KBW: “En toen?”