Nieuwsberichten

KBS de Reinbôge nu VerkeersActieveSchool

Sinds enkele jaren draagt onze school het Verkeersveiligheidslabel, dat herkenbaar is door het ‘Seef-bord’. Dit jaar verloopt de termijn van het label. Normaal gesproken zou de school dan een herijking moeten doen, dat veel papierwerk met zich meebrengt en veel tijd kost. Dat is een van de belangrijkste redenen dat Veilig Verkeer Nederland samen met het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Fryslân sinds dit jaar gestopt is met het Verkeersveiligheidslabel. Natuurlijk wil Veilig Verkeer Nederland wel scholen blijven belonen, die veel aan verkeerseducatie doen en daarom hebben ze de VerkeersActieveSchool van VVN ontwikkeld. Een vereenvoudigde versie van het label met minder belasting voor de school. KBS de Reinbôge voldoet aan de gestelde criteria en heeft daarom op 17 september 2018 het predicaat de VerkeersActieveSchool gekregen. Het predicaat bestaat uit een digitaal logo dat de in alle uitingen van de school gebruikt mag worden. Het Verkeersveiligheidslabel en het bord aan de buitenmuur is hiermee komen te vervallen.

Schoolplein

In het voorjaar van 2017 is het schoolplein van onze school helemaal gerenoveerd en opnieuw bestraat. Er zijn verschillende nieuwe speeltoestellen en speelattributen geplaatst. Vanuit onze schoolvisie om bijzonder gewoon zijn, zijn  er bewust aanpassingen aangebracht om ons schoolplein ook voor gehandicapte kinderen toegankelijk te maken. Zo is er in de zandbak met de zandfabriek een opening in de zandbakrand gemaakt en is er in de zandbak een verharding aan gebracht, zodat ook kinderen in een rolstoel met de zandfabriek kunnen spelen. Het schoolplein is tijdens schooluren open en na schooltijd tot 20.00 uur. Tevens is het schoolplein open opgezet en rolstoelvriendelijk gemaakt, zodat kinderen in een rolstoel overal bij kunnen komen. Hierdoor zijn er volop mogelijkheden om op het schoolplein het samenspelen tussen kinderen met en zonder een beperking mogelijk te maken. De herinrichting en vernieuwing van ons schoolplein is mede mogelijk gemaakt door de gift, die wij hiervoor mochten ontvangen van NSGK (Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind) uit Amsterdam. NSGK steunt jaarlijks honderden projecten, voor tienduizenden kinderen en jongeren met alle soorten handicaps in Nederland. NSGK streeft naar een samenleving waarin kinderen en jongeren met én zonder handicap opgroeien en samenleven. Met de renovatie van ons schoolplein proberen we dit ideaal van NSGK dichterbij te brengen. Voor meer informatie over het goede werk van deze stichting kunt u op hun website terecht. http://www.nsgk.nl

De Reinbôge eerste Fairtrade basisschool van Tytsjerksteradiel

BURGUM – De Fairtrade Gemeente campagne van Tytsjerksteradiel kende al ruim zeventig Fairtrade bedrijven en organisaties, maar nog geen Fairtrade basisschool. De Reinbôge is nu de eerste basisschool die deze bijzondere stap zet. Donderdag 3 april heeft de school het Fairtrade certificaat ontvangen uit handen van wethouder Houkje Rijpstra. Energy challenge week De Reinbôge deed afgelopen week mee aan de Energy Challenge week, een projectweek waarin scholen veel aandacht besteden aan duurzaamheid. De Reinbôge heeft ervoor gekozen hierbij specifiek aandacht te besteden aan Fairtrade. Zo kreeg groep 5, 6, 7 en 8 gastlessen over Fairtrade. Daarnaast deed groep 5 een Fairtrade speurtocht door supermarkt Plus. Samen met het gegeven dat de school Fairtrade koffie en thee schenkt, is dit ruim voldoende om in aanmerking te komen voor het Fairtrade certificaat. Jildou, Janna en Patrice overhandigen, wethouder Rijpstra, Carola Doesburg en meester Hoekstra een Plan van Aanpak om zuiniger met water, gas en stroom om te gaan op school. Fairtrade scholen in Tytsjerksteradiel Het motto van De Reinbôge is: de school met kleur, waar bijzonder gewoon is. Dit maakt de school helemaal waar met alle activiteiten op het gebied van Fairtrade. Wethouder Rijpstra hoopt dat meer basisscholen het voorbeeld van de Reinbôge volgen. In het voortgezet onderwijs kent Tytsjerksteradiel al wel een Fairtrade school: CSG It Liudger. Deze school ontving in 2012 het Fairtrade certificaat. Fairtrade Gemeente Tytsjerksteradiel is een Fairtrade Gemeente. Dit betekent dat de gemeente zoveel mogelijk het gebruik van