Nieuwsberichten

3Dprinters in de klas

Hoe werkt een 3D-printer en wat kun je er allemaal mee maken? De leerlingen van acht scholen van PCBO Tytsjerksteradiel, waaronder de Reinbôge, weten er straks alles van.Door sponsoring van Rabobank Drachten Noordoost Friesland en een subsidie via het KennisLab Noordoost Friesland hebben de scholen een 3Dprinter aan kunnen schaffen.Vanaf oktober krijgen de leerlingen les in het bouwen en programmeren van de printer. De 3Dprinters maken onderdeel uit van een ‘wetenschap en techniek trainingstraject’, ontwikkeld door WisMon en begint met scholing van de leerkrachten van de stichting in Onderzoekend en Ontwerpend Leren. Dat gaat verder dan werken met de 3Dprinten. De leerkrachten krijgen ook inspiratie om bestaande methodes zoals taal en rekenen in te vullen volgens de methode Onderzoekend en Ontwerpen Leren. De lessen in het werken met de 3Dprinters krijgen een vaste plek in het onderwijsaanbod op de scholen van PCBO Tytsjerksteradiel. Adelien Buruma van PCBO Tytsjerksteradiel: “Wij zijn heel blij met de 3D-printers en de mogelijkheid om lessen in het programmeren te kunnen verzorgen. Kinderen groeien immers op in een wereld vol techniek en zullen daar nu en later veel mee te maken hebben. Iedere leerling moet in staat zijn de wereld om zich heen te begrijpen en mede vorm te geven. Zelf op onderzoek uitgaan, ontwerpend leren, ondernemen; leerlingen worden uitgedaagd om vragen te stellen en zelf op zoek te gaan naar oplossingen. Nieuwsgierigheid en creativiteit zijn uitgangspunten. Door de begeleiding van Wismon krijgen de lessen echt

Uitslagen voorleeswedstrijden

Afgelopen donderdag vonden in het kader van de kinderboekenweek de finales van de voorleeswedstrijden plaats in groep 5 en 6 en in groep 7 en 8.  Na het voorlezen van een fragment uit het favoriete boek van de deelnemers stond de jury voor de moeilijke taak om een winnaar aan te wijzen.De jury bestaande uit Meester Keimpe en juffrouw Corrie van de BSO heeft in de groepen 5 / 6 Falco van der Galiën (uit groep 5) en in groep 7 / 8 Engbert v.d. Veen (uit groep 7A) tot winnaar uitgeroepen. Engbert mag, als de corona het toelaat, de school vertegenwoordigen bij een volgende ronde van de voorleeswedstrijden. Naast het voorlezen werd er ook gestreden om de moloiste boektekening. De prijzen giongen in deze categorie naar Kirsten v.d. Sluis  (groep 5) en Ilse v.d. Veen (groep 7B). 

Studiedag 19 oktober

Op 19 oktober hebben we een studiedag. Dit betekent dat de leerlingen deze dag geen school hebben. 

Opening Kinderboekenweek

Op donderdag 1 oktober is de Kinderboekenweek feestelijk geopend. Er stond zowaar een heuse tijdmachine op het plein!  Uit de tijdmachine kwamen verschillende figuren: een prinses, een ridder, Cleopatra en een jager. Al deze figuren hadden een boek meegenomen. Hoe leuk is dat?De figuren zijn nog even op school gebleven zodat de kinderen hun van alles konden vragen, samen konden lezen of een spel konden doen. Als afsluiting werd er door de hele school gedanst op het lied van de KBW: “En toen?”

Kinderboekenweek 2020

Vanaf 30 september besteden wij binnen en buiten de klas volop aandacht aan de kinderboekenweek. Wij vinden het belangrijk, dat leerlingen veel lezen. Natuurlijk voor hun plezier, maar ook om hun woordenschat te vergroten, teksten beter te leren kennen, enzovoort.Het thema van de boekenweek is dit jaar “En toen” (terug in de tijd). Juf Maaike, juf Tjitske en juf Hannie hebben diverse activiteiten georganiseerd, soms gezamenlijk, soms in de klas. Van 30 september tot aan de herfstvakantie staat iedere dag wel iets uit de boekenweek centraal. We houden u op de hoogte via MijnSchool en de website.

KBS de Reinbôge nu VerkeersActieveSchool

Sinds enkele jaren draagt onze school het Verkeersveiligheidslabel, dat herkenbaar is door het ‘Seef-bord’. Dit jaar verloopt de termijn van het label. Normaal gesproken zou de school dan een herijking moeten doen, dat veel papierwerk met zich meebrengt en veel tijd kost. Dat is een van de belangrijkste redenen dat Veilig Verkeer Nederland samen met het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Fryslân sinds dit jaar gestopt is met het Verkeersveiligheidslabel. Natuurlijk wil Veilig Verkeer Nederland wel scholen blijven belonen, die veel aan verkeerseducatie doen en daarom hebben ze de VerkeersActieveSchool van VVN ontwikkeld. Een vereenvoudigde versie van het label met minder belasting voor de school. KBS de Reinbôge voldoet aan de gestelde criteria en heeft daarom op 17 september 2018 het predicaat de VerkeersActieveSchool gekregen. Het predicaat bestaat uit een digitaal logo dat de in alle uitingen van de school gebruikt mag worden. Het Verkeersveiligheidslabel en het bord aan de buitenmuur is hiermee komen te vervallen.